• Tel: +385 (0)20 800 023     Mail: kontakt@dom-zdravlja-metkovic.hr

Dodatni mobilni brojevi za ordinacije obiteljske medicine Doma zdravlja

Kako bi Vam se još više olakšala komunikacija sa vašim timom obiteljske medicine uvedeni mobilni btojevi. Brojevi mobitela služe isključivo za situacije koje nisu hitne a ponajviše za produžavanje terapije, naručivanje na preglede, naručivanje uputnica za laboratorij i slično. Ukoliko pak trebate razgovarati sa sestrom ili lječnikom potrebno je zvati staru i već uhodanu fixnu […]