Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. u rujnu 2022.. Domu zdravlja
Metković je kroz Program ulaganja u zajednicu odobreno financiranje projekta Adaptacija
zdravstvene stanice Opuzen.
Program ulaganja u zajednicu odražava potrebe šire lokalne zajednice za ulaganje u projekte
koji se odnose na obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene i čija će
provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, očuvanju kulturne baštine i vjerskih sloboda.
Ukupan iznos investicije Adaptacije zdravstvene stanice Opuzen iznosi 231.882,50 HRK, od
čega je: 100.000,00 HRK sufinancirano do strane MRRFEU kroz Program ulaganja u
zajednicu, 50.000,00 HRK od strane Grada Opuzena i 78.382,50 HRK kroz decentralizirana
sredstva Dubrovačko-neretvanske županije
Cilj projekta je ulaganje u građevinu javne namjene koja je na raspolaganju široj lokalnoj
zajednici, a služi za zadovoljenje zdravstvenih potreba. Sama investicija uključuje zamjenu
dotrajale stolarije koja se nalazi u samom središtu objekta. Zamjenom dotrajale građevinske
stolarije energetski efikasnom vanjskom stolarijom poboljšat će se cjelokupni izgled objekta,
uštedjeti energija i stvoriti kvalitetniji uvjeti za pružanje zdravstvenih usluga.

“Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Programa ulaganja u zajednicu”