odjel_8020a9172d64b9216aba19cf46e0c310

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

MARIJANA GALOV,dr.med.spec.fizijatar

IVANA BEBIĆ,medicinska sestra/tehničar

ponedjeljak,srijeda,petak : 07:00-15:00

pauza : 10:30-11:00

utorak i četvrtak : 13:00-21:00

pauza : 15,:00-15:30

Kontakt:

Tel: 020/683-579

E-mail: drgalov@dom-zdravlja-metkovic.hr

SANDA SMOLČIĆ ODAK,dr.med.spec.fizijatar

ANTONELA KRSTIČEVIĆ,medicinska sestra/tehničar 

ponedjeljak,srijeda,petak : 08:30-12:30

utorak i četvrtak : 15:00-19:00

Kontakt:

Tel:020/681-090

E-mail: drsmolcicodak@dom-zdravlja-metkovic.hr

RAD FIZIOTERAPEUTA:

prijepodnevna smjena: 07:00-14:30

poslijepodnevna smjena: 13:00-20:30

rad subotom:prva i druga subota   u mjesecu

Kontakt telefon:020/683-579