Dom zdravlja Metković je iz Europskog socijalnog fonda osigurao projekt

„Specijalističko usavršavanje doktora medicine
u vrijednosti 1.192.444,00 kuna“

U okviru projekta „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ Dom zdravlja Metković,
kao prihvatljivi prijavitelj, osigurao je 100% bespovratnih sredstava u iznosu od 1.192.444,00
kuna za specijalističko usavršavanje doktora medicine.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 09.veljače 2018.godine., a potpisnici
ovog trilateralnog ugovora su ministar zdravstva, prof. dr. sc Milan Kujundžić dr.med.,
ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g.Ante Lončar, dipl.iur., te ravnatelj Doma
zdravlja Metković mr.Mihovil Štimac, dipl.oec.
Riječ je o financijskim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Prioritetne osi 2
(Socijalno uključivanje),Investicijski prioriteti 9.iv(Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim
i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od
općeg interesa), Specifičnog cilja 9.iv.1. (Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u
nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja) Operativnog programa
“Učinkoviti ljudski potencijali” za razdoblje 2014.-2020.godine
Iz ovog projekta će se financirati 1 specijalističko usavršavanje doktora medicine specijaliste
radiologa na području Doma zdravlja Metković.
Svrha projekta je svim stanovnicima s područja Doma zdravlja Metković osigurati kvalitetnu i
dostupnu zdravstvenu zaštitu.

Kontakt osoba za više o projektu:
Saša Galov,dipl.iur.
e-pošta: sasajerkovicgalov@gmail.com
telefon: 020/ 800-033
fax:020/680-188