Po naputcima Ministarstva Zdravstva, da se osiguraju posebno izdvojene ordinacije za trijažni pregled pacijenata sa sumnjom na koronavirus, Dom zdravlja Metković u najkraćem roku je uredio i radno organizirao potreban prostor za početak rada. Ordinacija se nalazi na lokaciji pomoćne zgrade Doma zdravlja Metković u ulici Ante Starčevića 12 (iza DM-trgovine) te počinje sa radom u petak 20.ožujka 2020.godine u 24-satnom dežurstvu.

U ordinaciji će po rasporedu dežurati timovi obiteljske medicine. Budući da je Ministarstvo Zdravstva izdalo naputak o mobilizaciji zdravstvenog osoblja u navedenoj će ambulanti dežurati i ostali zdravstveni djelatnici zaposleni u Domu zdravlja.

Molimo pacijente da se strogo pridržavaju već navedenih preventivnih mjera i naputaka te ukoliko imaju sumnju na COVID-19 da nikako ne idu u prostorije Doma zdravlja ili na Hitnu medicinsku pomoć. I dalje preporučamo iz svoga doma nazvati epidemiologa(098/243-454) ili novoformiranu ordinaciju(020/800-071).

Apeliramo na sve rizične skupine, kronične bolesnike te osobe starije od 65 godina da se telefonski posavjetuju sa obiteljskim liječnikom prije dolaska u ordinaciju Doma zdravlja.