Nastavljamo sa cijepljenjem kroz mjesec SVIBANJ:
5.5.2022 ČETVRTAK i
26.5.2022 ČETVRTAKu Domu zdravlja Metković od 11do 13h. Na raspolaganju su sve vrste cijepiva i mogu se cijepiti sve osobe sa Hrvatskim Oib-om.

U ponudi imamo novo  cjepivo Nuvaxovid koje se prima u dvije doze u razmaku od tri tjedna.  Mogu ga primiti osobe starije od 18godina i ne smije se miješati sa ostalim cjepivima.