• Tel: +385 (0)20 800 023     Mail: kontakt@dom-zdravlja-metkovic.hr
Dom zdravlja Metković je uveo sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 kako bi se poboljšalo pružanje usluga pacijentima u Domu zdravlja.
Za uspješno vođenje i rad organizacije potrebno je njome upravljati na sustavan i razvidan način. Uspjeh je puno izvjesniji kao posljedica primjene i održavanja sustava upravljanja kvalitetom. 
ISO 9001 je najraširenija međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje sustava upravljanja kvalitetom, a primjenjiva je na organizacije svih vrsta (profitne/neprofitne, proizvodne/uslužne, male/srednje/velike).Obuhvaća osnovne procesa unutar organizacije (prodaja, razvoj, nabava, proizvodnja/pružanje usluga, poboljšavanje, …), osiguravajući kroz sljedeće radnje da su ovi procesi vođeni u nadziranim uvjetima:
opisivanje procesa (ulazne i izlazne vrijednosti, vlasnik procesa, tijek procesa, odgovornosti, zahtjevi za proces, KPI),postavljanje mjerljivih ciljeva procesa na temelju usporedivih podataka i informacija,mjerenje i nadzor procesa preko ključnih pokazatelja izvedbe (KPI) procesa,analiziranje podataka i izvještavanje o uspješnosti procesa,poboljšavanje procesa.Sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001 danas se koristi u cijelom svijetu, a certifikacija tog sustava općeprihvaćen je način dokazivanja sadašnjem i potencijalnom partneru da će proizvod ili usluga zadovoljiti njegove zahtjeve prema kvaliteti.Dobro razvijen i održavan sustav upravljanja kvalitetom ima pozitivan doprinos na ostvarenje ciljeva poslovanja, poboljšavajući:
zadovoljstvo i povjerenje kupaca – vjernost kupaca, ponavljanje i učvršćivanje posla, brzi odgovori na tržišne mogućnostisveukupne rezultate i sposobnosti – bolja kvaliteta proizvoda/usluge, bolja radna učinkovitost, manji broj grešaka, manji troškovi, preciznije isporuke i sl.

Poslovno savjetovanje