Dom zdravlja Metković

dom_zdravlja1dom_zdravlja2Osnivač i vlasnik Doma zdravlja Metković je Dubrovačko-neretvanske županija. U postojeću zgradu useljeno je 1970.godine, a adaptirana je u sadašnjem izgledu 2002.godine.
Dom Zdravlja Metković u svom sastavu ima:

 • rodilište sa stacionarom
 • odjel hemodijalize
 • RTG i UZV kabinet
 • palijativna skrb
 • dva ginekološka dispanzera
 • tri pedijatrijska dispanzera
 • devet ordinacija opće medicine u DZ Metković i dvije ordinacije opće medicine u Zdravstvenoj stanici Opuzen (koja je u sklopu DZ Metković)
 • šest ordinacija dentalne medicine u Metkoviću i dvije u Opuzenu
 • ljekarna u Opuzenu
 • medicinsko-biokemijski laboratorij
 • odjel fizikalne medicine i rehabilitacije
 • sanitetski prijevoz
 • patronažna služba
 • specijalistička internistička ordinacija

Osnovni problem Doma Zdravlja Metković u definitivnoj zdravstvenoj skrbi pacijenta je udaljenost do najbliže bolnice koja iznosi oko 100 km od OB Dubrovnik i 135 km do KB Split. Pri tom je potrebno naglasiti da putem do Opće bolnice Dubrovnik prolazimo jedan dio puta kroz teritorij druge države (Neum – BiH).