Sve postupke javne nabave Doma zdravlja Metković možete vidjeti na portalu Elektroničkog oglasnika javne nabave RH

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/