U Galeriji Gradskoga kulturnog središta u Metkoviću danas, 21. svibnja 2024. održan je regionalni info dan u sklopu provedbe projekta dRural.

Nakon pozdravnoga govora, ukratko o projektu javnosti je rekao viši stručni suradnik u Gradu Metkoviću Niko Bojbaša, a potom su prezentirane i usluge koje su razvijali svi Hrvatski partneri na projektu.

Uslugu “Sustav detektiranja gužvi”, koju je razvijala Dubrovačko – neretvanska županija, predstavila je Viša stručna suradnica u Županiji Romana Popović. Uslugu “Holistički sustav rezerviranja zdravstvenih usluga”, koju je razvijao Dom zdravlja Metković, predstavio je ravnatelj Vjekoslav Čuvalo. Uslugu “Prijevoz dobara”, koju je razvijala Tera Tehnopolis d.o.o, predstavljala je online stručna suradnica u Teri Tehnopolis d.o.o Birgit Boehning. Uslugu “Organizacija transporta ljudi”, koju je razvijao Grad Metković, predstavio je Niko Bojbaša.

Članovi projektnog tima su naglasili kako su sva četiri predstavljena kompleksna servisa dio multi – platforme drural.hr te su sve zainteresirane pozvali da se registriraju na platformu i testiraju njen rad.

Za vrijeme provedbe projekta bili su raspisani javni pozivi za pružatelje jednostavnih i složenih usluga kako bi postavili i implementirali usluge u sklopu platfome drural.hr. Ukupno je uspješno implementirano 19 pružatelja jednostavne usluge koji su za to nagrađeni s 5.000,00 EUR pojedinačno te 4 pružatelja složene usluge koji su nagrađeni s 50.000,00 EUR pojedinačno.

Sva četiri dobitna pružatelja složene usluge su također predstavili svoje usluge. Reducos software je predstavio svoju uslugu “kratki lanac opskrbe hrane”, CROPT je predstavio svoju uslugu “Praćenje usjeva”, ELMIBIT je predstavio svoju uslugu “eVoćnjak” dok je CUSPIS predstavio svoju uslugu “eNaruči”.

Projekt dRural ima za cilj isporučiti široki spektar usluga, povećati gospodarski rast te poboljšati kvalitetu života stanovnika ruralnih područja. Na projektu sudjeluje 31 partner iz 9 europskih država. Hrvatski partneri na projektu su: Tera Tehnopolis d.o.o., Dubrovačko – neretvanska županija, Dom zdravlja Metković te Grad Metković. Ukupna vrijednost projekta dRural je 15.296.927,50 EUR, dok je vrijeme trajanja projekta 42 mjeseca.

Hrvatski partneri na kraju su zahvalili svima na posjeti i pozvali sve još jednom da se pridruže na platformu drural.hr.

detaljnije na linku