Po naputcima Kriznog Stožera RH, raspored radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe je isti kao i prije epidemije COVID-19.

Ove se mjere odnose na djelatnosti obiteljske/opće medicine, zdravstvene zaštite žena i predškolske djece u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, uključujući i dijagnostičke djelatnosti te djelatnosti dentalne medicine.

Po naputcima Kriznog Stožera preporučeno je reduciranje dolazaka u Dom zdravlja, te je obavezna najava obiteljskom liječniku ili stomatologu. Ulazak u prostorije Doma zdravlja je u vremenu od 07:00-19:00, te je omogućeno samo na glavna vrata DZ gdje će se i dalje obavljati trijaža pacijenata, mjerenje temperature i uzimanje anamneze, a sve u cilju zaštite javnosti.

U Domu zdravlja Metković će i dalje djelovati izdvojena COVID-19 ordinacija u vremenu od 07:00-19:00 svakim danom, te je i dalje služba koja radi isključivo i samo s pacijentima pod sumnjom na koronavirus. Ukoliko ne možete doći do svoga liječnika, a imate simptome koronavirusa preporučeno je kontaktirati COVID-19 ordinaciju telefonski na 020/800-071 koja će organizirati uzimanje brisa u DRIVE-in i daljnju skrb.