Dom zdravlja Metković kao nositelj projekta IMPHACT u procesu je provođenja projektnih aktivnosti propisanih dobivenim sredstvima iz EU fonda. Razdoblje provedbe projekta je 1.07 2020-30.6.2022. U ovoj fazi dostavljeno je sanitetsko vozilo koje će uvelike poboljšati kvalitetu zdravstvene zaštite pučanstva doline Neretve koji moraju preći puno kilometara kako bi dobili adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

Uz sanitetsko vozilo nabavljen je softverski sustav koji će omogućiti povezivanje sustava RTG kabineta sa ordinacijama primarne i specijalističke zdravstvene zaštite. Cilj nabavke ovog softvera je integracija radiološke djelatnosti u jedan jedinstveni informacijski sustav koji će omogućiti pregled slika i radioloških nalaza nezavisno od mjesta gdje su slike nastale.

Nabavka ova dva sustava koje doprinose sustavu kvalitete ukupno su stajale 700,000 kuna.