odjel_13dd1a2430696b0d50ffa8a773b3e78bAnte Ujdur, prof.

Radno vrijeme:

Ponedjeljak i četvrtak-

13:00-19:00

Pauza 17:00-17:30

Utorak, srijeda i petak-

08:00-14:00

Pauza 12:30-13:00

Upisi osobno ili na kontakt

anteu@bolnica-du.hr
020/431-762

Služba logopeda je pri OB Dubrovnik.