Radno vrijeme:

ponedjeljak –petak :7:00-22:00

Kontakt tel.(ured): 020/800-021

Fax: 020/680-188

Kontakti djelatnika:

Medicinske sestre:

Armida Granić-        091/481-6441

Klementina Vučković-091/481-6440

Božena Čerlek-        091/791-2706

Ana Jerković           097/628-7651

Lidija Prce                091/7600-700

Ana Gujinović         095/537-5574

Vozači sanitetskog prijevoza:

Ante Dominiković     091/481-6442

Elvis Šiljeg              091/481-6443

Maro Obradović        091/972-5090

Mario Dragojević       091/789-5668

Željko Vladimir         098/396-074

Igor Šiljeg                  098/955-8961

Branimir Majić         098/528-566

Jure Kozina               091/720-1640