PREPORUKE ZA POSTUPANJE PRI DOLASKU PACIJENTA U ORDINACIJU OBITELJSKE MEDICINE TIJEKOM PANDEMIJE COVID 19

 1. Pacijent je obavezan prije dolaska u ordinaciju telefonski kontaktirati svog liječnika te se naručiti na pregled ukoliko je isti potreban
 2. Na početku svake smjene liječnici obiteljske medicine dužni su osobi koja provodi trijažu dostaviti popis naručenih pacijenata za taj dan. Ukoliko se naknadno tijekom dana naruči neki pacijent za pregled u tom danu potrebno je odmah o tome obavijestiti osobu koja provodi trijažu.
 3. U čekaonicama ne smije biti više od jednog pacijenta po timu, odnosno samo onaj koji je u tom trenu naručen na pregled.
 4. Pacijenti se naručuju na pregled u razmaku od 30 minuta kako bi se imalo dovoljno vremena za pregled te temeljite mjere dezinficiranja površina i prozračivanja prostorija nakon što pacijent izađe iz ordinacije
 5. Prilikom dolaska na naručeni termin pacijent mora nositi masku i rukavice ( upozoriti ga ranije na to ), ukoliko iste nema mora ih dobiti na trijažnom punktu prije ulaska u zdravstvenu stanicu
 6. Prilikom ulaska pacijenti moraju dezinficirati ruke
 7. Pacijenta se prije ulaska u ZS mora pitati je li u samoizolaciji/ karanteni te ukoliko je zamolit ga da se vrati kući i telefonom kontaktira svog liječnika
 8. Pacijentu se prilikom trijaže obavezno mora izmjeriti tjelesna temperatura te ukoliko je ona povišena, neovisno o tome što je pacijent naručen na pregled ne smije biti pušten u ordinaciju obiteljske medicine već se mora konzultirati njegov izabrani liječnik, odnosno pacijent mora prvo kontaktirati svog liječnika
 9. Ukoliko se pacijent nije naručio na pregled, a ukoliko prema procjeni trijaže nije životno ugrožen, dužan je prije svega telefonski kontaktirati svog liječnika koji će mu dati termin pregleda i odlučiti o daljnjem postupanju. Ukoliko se radi o pacijentu koji je težeg zdravstvenog stanja osoba koja vrši trijažu kontaktirat će izabranog liječnika pacijenta radi donošenja odluke o daljnjem postupanju.
 10. Pacijenti koji su klinički i epidemiološki sumnjivi na COVID 19 infekciju prije pregleda moraju biti upućeni na bris, te ukoliko je pristigli nalaz negativan pacijent će biti pregledan u izdvojenoj sobi za pregled ( izolacija ) pod punom OZO. Ukoliko je pristigli nalaz brisa pozitivan postupa se prema protokolu za COVID 19 pozitivne pacijente, a sukladno zdravstvenom stanju pacijenta.
 11. Prilikom pregleda pacijenta u ordinaciji preporuča se konzultaciju vršiti na 2m udaljenosti, uz smanjenje razmaka samo tijekom pregleda. Preporuča se da konzultacija bude ciljana, odnosno da se već putem ranije telefonske konzultacije uzmu osnovni anamnestički podaci kako bi sama konzultacija u ordinaciji bila kraća, a u svrhu zaštite pacijenta i liječnika.
 12. Prilikom pregleda pacijenta u ordinaciji, iz mjera predostrožnosti, preporuča se koristiti zaštitne naočale ili vizir, kiruršku masku i rukavice
 13. Tijekom rada u ordinaciji obavezno je nošenje radne odjeće koja se minimalno 2 puta tjedno mora mijenjati
 14. Ukoliko se pacijent upućuje na daljnju obradu ( npr. laboratorij, RTG..) preporuča se prije upućivanja kontaktirati službu u koju se pacijent upućuje.

Dom zdravlja Metković