U slučaju da se zateknete kao turist u ovioj sezoni na području jadranske obale,Dubrovačko-neretvanske županije, u blizini Kleka sa bilo kojim zdravstvenim tegobama pomoć možete zatražiti u turističkoj ordinaciji Klek. Ordinacija radi sa u timu liječnik-med.sestra te je dostupna u radnom vremenu od 12:00-18:00 svakim danom od ponedjeljka -nedjelje.

U slučaju bilo kakvih upita ili pojave Covid-19 simptoma molimo da se javite na kontakt broj ordinacije 091/222-0400.

U slučaju da kao turist dolazite iz područja NON EU card ili morate iz bilo kojih drugih razloga snositi troškove pregleda , cijenik usluga je u prilogu.