• Tel: +385 (0)20 800 023     Mail: kontakt@dom-zdravlja-metkovic.hr

Povodom obilježavanja 10-to godišnjeg osnutka Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine-CEPAMET pri Medicinskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 18. i 19.rujna 2020 održava se Konferencija o palijativnoj medicini. Na konferenciji uz brojne međunarodne predavače svoj udio izlaže i ravnatelj Doma zdravlja Metković Mihovil Štimac. Prestavit će mogućnost korištenja EU fondova u razvoju palijativne skrbi. Podsjećamo da je palijativna medicina na području doline Neretve započela prve korake prije godinu dana, baš uz pomoć EU fondova, a uz novi IMPHACT projekt baš želimo tu istu, palijativnu medicinu i ojačati. U virtualnom obliku educiraju se djelatnici Doma zdravlja koji će nastaviti raditi na podizanju kvalitete palijativne medicine na našem području.